Семантик Интерактив получи 10 хил.лв. помощ по ОПК за преодоляване на негативните последици от COVID-19

Семантик Интерактив сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 20.08.2020г. нашата компания сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-2.073-8102-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и национално финансиране е отпусната безвъзмездна финансова помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Осигурената по проекта помощ ще подпомогне преодоляването на преките последици от световната пандемия, изразяваща се в липсата на достатъчно ресурси за функционирането и съществуването на компанията в подобна усложнена икономическа обстановка, като проектът ще има положителен ефект по отношение на преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работни места.

Цели и резултати на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си.

Обща стойност на проекта е в размер на 10 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на проекта, от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Дата на публикацията: 20-08-2020, София

Редактирано: 12/1/2021 г.: На 20.11.2020 г. приключи проектBG16RFOP002-2.073-8102-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Благодарение на осигурената помощ, Семантик Интерактив успя да си осигури оперативна поддръжка на ИТ инфраструктурата, което осигури възможност за нови договори и клиенти, като бяха сключени 8 предварителни договора, 3 от които вече се изпълняват. Това не би било възможно без помощта на избрания от нас доставчик на ИТ услуги и поддръжка.

Previous Post