Semantic Interactive Awarded Covid19 Recovery Assistance

Today, 20/08/2020, Semantic Interactive Ltd received government support under a programme launched for Bulgarian SMEs following the COVID 19 epidemic.

Over ten thousand Bulgarian SMEs are expected to benefit from the BG16RFOP002-2.073 call for proposals which aims to support Bulgaria-registered companies to overcome the shortage of funds and the the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19. Semantic Interactive Ltd was awarded a 5 000 EUR grant for project number BG16RFOP002-2.073-8102-C01 under OPIC.

Семантик Интерактив ООД е една от хилядите български компании-бенефициенти по процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (BG16RFOP002-2.073). Нейна цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, а също и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Размерът на финансовата помощ е 10 000 лв., като се осигурява чрез Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност, като 15% са национално съфинансиране, а 85% се осигуряват от ЕФРР.

Проектът е с продължителност 3 месеца от 20.08.2020 до 20.11.2020 г.

Повече информация може да бъде намерена на сайта: https://www.opic.bg

Next Post Previous Post