Our Blog

Стартира нов проект за разработване на иновации в сферата на корпоративния туризъм.

Continue Reading...

Избор на изпълнител на Услуга за Абонаментен достъп до база данни с проекти за машинно обучение.

Continue Reading...

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Решение по прекратяване на процедура за Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...